Forside

Selvforsynende.dk - (Under opbygning)

Din portal til en selvforsynende livsstil.

(Siden er under opbygning, og vil løbende blive forbedret og udviklet i takt med nyskabelser/tænkning inden for bæredygtig bo- og livsstil)

Den globale temperatur er stigende. Indlandsisen og det længerevarende permafrost smelter. Store områder lider under ekstrem tørke og vandmangel. Der opstår oftere større og voldsommere storme med katastrofer til følger. Det er ikke længere et tvivlsspørgsmål om klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej. Drivhusgasser i atmosfæren giver varmere klima, og vi har drastige forandringer i vente.

I samme omgang får flere og flere øjnene op for en mere levende livsstil med værdier, der ikke baserer sig på kapitalisme og overforbrug. Stress og depressioner er efterhånden blevet til folkesygdomme, hvor den direkte konfrontering bl.a. undgås i form af diverse medicinerings elementer, som alkohol, medier og selvfølelig medicinske præparater. Som bemærkning er Danmark et af de lande med det højeste indtag af antidepressive mediciner.

På selvforsynende.dk er visionen at give alle mulighed for nemt at skaffe oplysninger og vejledning inden for en bæredygtig bo- og livsstil på én samlet webside, samtidig med at opfordre og inspirere til en mere økologisk og bæredygtig tilgang til livet med både dets komplikationer og udfoldelser.

René Svendson, selvforsynende.dk

 

Hvad betyder frihed for dig? - Se foredraget: "sell youre crab, pay youre debt, do what you love" med Adam Baker.

Bryd fri af materialismen:

 

Hosted by selvforsynende.dk
Videre til værktøjslinje